Tổng hợp bảng quy đổi điểm IELTS cập nhật mới nhất

Tổng hợp bảng quy đổi điểm IELTS cập nhật mới nhất

08/ 07/ 2022 0 Bình luận

Chứng chỉ IELTS hiện nay có thể quy đổi qua nhiều loại bằng tiếng Anh khác. Việc nắm được thông tin bảng quy đổi điểm IELTS sẽ giúp người học xác định được mục tiêu phấn đấu, biết chứng chỉ...

Xem tiếp

Hotline