HV Khoa Trí được giáo sư người Mỹ khen!

HV trường Ngoại Ngữ Khoa Trí, em Nguyễn Thượng Hoàng Khanh, cùng với đoàn du học sinh Summer Camp SKT và SL đã có những ngày hè 2017 với những trải nghiệm vui chơi và học tập lý thú tại Mỹ. Trong thời gian Summer Camp tại Mỹ, em được giáo sư người Mỹ khen ngợi là học viên Việt Nam thông minh, có giọng nói tiếng Anh chuẩn. 


Hotline