Summer Camp 2017 - USA

Đầu mùa hè 2017, các HV trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi của trường Ngoại Ngữ Khoa Trí và Anh Ngữ Smart Learn đã thưởng ngoạn một kỳ nghỉ hè tuyệt vời trên đất Mỹ.


Hotline