Thầy và trò cùng đạt điểm cao IELTS

SKT & Smart Learn chúc mừng thầy và trò đã thi đạt điểm IELTS rất cao! 

1. Giáo Viên Khánh Trung: 8.0 IELTS

2. Đỗ Minh Thư: 7.0 IELTS
(HS lớp 9 trường British Council, Q2)

Thầy cô thương chúc giấc mơ học thuật của các em sớm thành hiện thực!

We are so proud of you both!


Hotline