Chương trình học

 

PRONUNCIATION

CLASS PERIOD TIME
PRO 1 10 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
PRO 2 10 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi

Hotline