KID SKT và SL tham dự giải đua xe Quốc tế tại Colorado, Mỹ 2018

Kids của BGĐ Ngoại Ngữ Khoa Trí & Smart Learn cùng đoàn đua Việt Nam lên đường du đấu giải Đua xe đạp thăng bằng -The World Strider Competition- được tổ chức tại Colorado, USA từ ngày 18/7/2018 đến ngày 26/7/2018.

Giải đấu có 14 quốc gia tham dự.

Thành tích của các con: 

1. Kevin Trần Đoàn Minh Hoàng:
- Top 10 (9th) của giải đua 4 tuổi thế giới.

2. John Mai Vĩnh Khang:
-Top 5 (4th) giải đua Open Class thế giới
-Top 10 (7th) giải đua 5 tuổi thế giới

---------

Kids of the Khoa Tri Language Center & Smart Learn and the Vietnamese Race team have just set off to the World Strider Competition - held in Colorado, USA -🇱🇷 July 18-26, 2018. The tournament is attended by 14 countries.

Achievements of the two kids

1. Kevin Tran Doan Minh Hoang:
- Top 10 (9th) of the 4-year-old world racing.

2. John Mai Vinh Khang:
-Top 5 (4th) of Open Class race
-Top 10 (7th) of 5-year-old world racing

Một số hình ảnh tại giải đua.


Hotline