Trung tâm ngoại ngữ Khoa Trí và anh ngữ Smart Learn khai giảng lớp tiếng Anh từ xa cho học sinh lớp 1 Grade 1

08/ 05/ 2020 23:17:00 0 Bình luận

Tối nay, SKT & SL tiếp tục khai giảng lớp đào tạo từ xa: Grade 1. Mỗi lớp 7 HV trên ứng dụng SMS. Lịch học 6-7:30pm thứ 3,5,7 hàng tuần.

1. Bé Nguyễn Cát Tường Lâm, 2013

2. Bé Diệp Minh Nguyệt Rubi, 2013

3. Bé Nguyễn Khánh Nhiên, 2013
và em Nguyễn Khánh Nguyên, 2015

4. Bé Bùi Vũ Ngọc Hân, 2013

5. Bé Tô Kim Ngân, 2013

6. Bé Lưu Mỹ Khánh Noo, 2013

7. Bé Nguyễn Phúc An Nguyên, 2012

Trường Ngoại Ngữ Khoa Trí và Anh Ngữ Smart Learn là nơi hợp tác với ba mẹ nâng cánh ước mơ cho con!

ngoaingukhoatri.com
anhngusmartlearn.com

https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/73866/

 

 


Hotline