Trung tâm ngoại ngữ Khoa Trí ra mắt ban lãnh đạo mới trong kỷ nguyên giáo dục 4.0 và hậu COVID-19

04/ 10/ 2020 15:41:00 0 Bình luận

Buổi ra mắt ban lãnh đạo mới trong kỷ nguyên giáo dục 4.0 và hậu COVID-19 của trung tâm ngoại ngữ Khoa Trí và anh ngữ Smart Learn

 

Ngày 30/08/2020, trung tâm ngoại ngữ Khóa Trí và anh ngữ Smart Learn đã có buổi gặp mặt toàn thể ban giám đốc, lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của trung tâm nhằm tổng kết những kết quả tích cực đã đạt được và những điều cần đổi mới trong môi trường giáo dục thời kỳ dịch Covid-19 và áp dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy.

Nhanh chóng thích ứng với phương pháp giáo dục mới từ ngày những ngày đầu khi dịch bênh mới bùng phát.

Ngay những ngày đầu sau dịp nghĩ lễ tết Nguyên Đán, nhận thấy tình hình dịch bênh có thể trở nên phức tạp, ban Giám đốc và lãnh đạo trung tâm ngoại ngữ Khoa Trí đã nhanh chóng áp dụng các công nghệ 4.0 vào trong phương pháp giảng dạy. Dù không thể mở cửa trường do quy định của sở Giáo dục, trung tâm ngoại ngữ Khoa Trí vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động giảng dạy cho học viên qua các phần mềm trực tuyến. Với các phương pháp dạy học sáng tạo, sự nhiệt tình của giáo viên, sự quan tâm từ đội ngũ  nhân viên hành chánh, các học viên vẫn đảm bảo được tiến độ học tập và giành kết quả cao trong các kỳ thi của Cambridge hay IELTS ngay khi các kỳ thi này được tổ chức trở lại.

Khi tình hình dịch bệnh bớt phức tạp và trung tâm có thể mở cửa trở lại, trung tâm vẫn duy trì các khóa học trực tuyến với độ hiệu quả tương đương với các lớp học trực tiếp trên trường nhưng tiết kiệm được thời gian đi lại và tăng cường khả năng học mọi nơi dù học viên phải ở nhà hay đi công tác vẫn có thể tham giao các lớp học trực tuyến với một thời khóa biểu linh động phù hợp với từng học viên.

Làm giáo dục từ trong tâm, quan tâm học viên ngay cả khi không đến trường

Nhằm giúp đỡ học viên củng cố và nâng cao kiến thức ngay cả khi đang ở nhà, ban Giám đốc và lãnh đạo trung tâm ngoại ngữ Khoa Trí đã xây dựng một đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, thông qua các phần mềm trực tuyến giúp các học viên ôn bài, làm bài tập tại nhà.

Bên cạnh mục đích giúp nâng cao kiến thức cho học viên, hoạt động còn nhằm kết nối phụ huynh với trung tâm, kết nối phụ huynh với học viên. Thông qua các hoạt động trợ giúp làm bài tập và khảo bài, phụ huynh có thể nắm được tình hình học tập của con em mình, đồng thời trợ giúp cho học viên trong việc sử dụng công nghệ trong học tập và hoàn thành bài tập được giao.

Với mong muốn xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, hiệu quả, không vì lợi nhuận, toàn bộ chi phí cho cở sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, giáo viên và nhân viên đều được trung tâm ngoại ngữ Khoa Trí và anh ngữ Smart Learn tài trợ 100%.

 

 

 

 

Viết bình luận


Hotline