Summer Camp in Pennsylvania - USA

11/ 07/ 2017 14:50:00 0 Bình luận

Chúc mừng các con trường SKT đã thưởng ngoạn một kỳ nghỉ hè tuyệt vời trên đất Mỹ và về nhà bình an! 🌎🏛️⛹️‍♂️🤸‍♀️🤾‍♂️

💐🌵🌳Điều quan trọng nhất không phải các con học được gì mà là các con đã HỌC NHƯ THẾ NÀO? Vì chỉ có KỸ NĂNG SỐNG mới giúp các con đối phó được với những nhu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày. SKT tự hào về các con!😘😘😘

 

Viết bình luận


Hotline