Phát Âm quan trọng như thế nào?

24/ 03/ 2017 21:03:00 0 Bình luận

Hiển nhiên trong chúng ta ai cũng muốn phát âm chuẩn, tuy nhiên, do tiếng của mỗi vùng miền và cách phát âm sai nên học viên ngày càng nói không chuẩn. Do đó, phát âm rất quan trọng trong việc nói tiếng Anh, không phải nói được mà phải nói hay. "Các học viên phải luyện tập hằng ngày các âm đơn, âm đôi, cách nối từ, luyến láy...điều này giúp các học viên nói chuyện và giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Anh thuần thục hơn" theo Ms. Hoa Dora trưởng bộ môn phát âm SKT.

Một buổi học phát âm của học viên SKT

 

Viết bình luận


Hotline