Mrs. Rachel tham dự hội nghị ICEF tại Miami (USA) về tư vấn du học Khoa Trí tại Mỹ và Canada

07/ 09/ 2018 09:40:29 0 Bình luận

Trong tháng 12 vừa qua, du học Khoa Trí đã tham dự với hơn 40 trường Đại học, Cao đẳng, Phổ thông của Mỹ và Canada. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Du học Khoa Trí với học viên và  các trường tại Mỹ, Canada.

Viết bình luận


Hotline