Chúc mừng Lê Đình Hoàng Quân IELTS 7.5 đậu ĐH FPT và được tuyển thẳng vào chuyên

19/ 07/ 2022 16:17:00 0 Bình luận

🌺 🌺 🌺 BGĐ Liên Trường Ngoại Ngữ Khoa Trí & Anh Ngữ Smart Learn chúc mừng 🎊🎉🥳🎊🎉🥳🎊🎉🥳🎉🎊 HV LÊ ĐÌNH HOÀNG QUÂN 🥇🏆🎖️🏆🥇🥇vừa Đậu nguyện vọng 1 Trường DH FPT và được Tuyển thẳng vào chuyên Anh.

Thành tích của Anh Quân: 
🥇🏅🏆🎖️🏆🎖️🏆🏅🥇
- Đạt IELTS 7.5 năm lớp 11/2021.
- Đậu thẳng chuyên Anh Trường Đại Học FPT và được miễn giảm 1 năm luyện Tiếng Anh hơn 70 triệu đồng.
- Được tuyển vào làm GVTG  tại Liên Trường NN Khoa Trí trong thời gian sắp tới.
🎊🎉🎊🎉🎊🎆🎇✨🎊
BFD SKT&SL thương chúc cho em Hoàng Quân đạt thật nhiều thành tích hơn nữa trong con đường học vấn của mình.
❤ 💛 💚 💙 ❤ 💛 💚 
-----------------------------------
Hotline Tư vấn: 0908.782.809
Hotline Du học: 0908.269.369
ngoaingukhoatri.com
anhngusmartlearn.edu.vn
#YouCanDoIt
#YouthNeverSayCan’t
#CambridgeDiemCaoSKT&SL
#LuyenthiCambridge
#LuyenThiCambridgeSKT&SL
#LuyenthiStarters15khien
#LuyenthiMovers15khien
#LuyenthiFlyers15khien
#LuyenthiKET150diem
#LuyenPETdiemcao
#LuyenTOEICdiemcao
#LuyenIELTSdiemcao
#LuyenChuyenAnh
#ChuyenAnh
#ChuyenAnhTranDaiNghia
#LuyenGiaoTiepThuongMai
#LuyenGiaoTiepXaHoi

Viết bình luận


Hotline