Chúc mừng hai anh em học viên Nguyễn Hữu Minh Thành đạt thành tích cao trong kỳ thi IELTS 2024

11/ 04/ 2024 11:19:00 0 Bình luận

IELTS điểm cao đưa 2 anh em tên Thành đến Thế Giới Học Thuật Mong Đợi của mình.

2 anh em cùng tên Thành. Anh 7.5, vào RMIT, em 6.5 đạt điều kiện Học Bổng Đại Học Canada.
Cô Thủy dạy cấp tốc. Điểm chung là trong 1 tuần anh Thành nâng Speaking từ 7.5 lên 8.0, Writing từ 5.5 lên 6.0. Trong 3 tuần, em Thành nâng Reading từ 6.5 lên 7.5, Listening từ 6.0 lên 7.5 và Speaking từ 5 lên 5.5. Viết 6.0.

Viết bình luận


Hotline